logo

mastofe

My custom branche(s) on git.pleroma.social/pleroma/mastofe
commit: c61dd918a24761b7a96cb9e65e6943238f630715
parent: 02ba03d6dba9e5633013e50366daabe573759168
Author: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
Date:   Thu,  4 Jan 2018 15:15:29 +0100

i18n: Update Polish translation (#6176)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>

Diffstat:

Mconfig/locales/pl.yml2++
1 file changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/config/locales/pl.yml b/config/locales/pl.yml @@ -160,6 +160,7 @@ pl: update_status: "%{name} zaktualizował wpis użytkownika %{target}" title: Dziennik działań administracyjnych custom_emojis: + by_domain: Według domeny copied_msg: Pomyślnie utworzono lokalną kopię emoji copy: Kopiuj copy_failed_msg: Nie udało się utworzyć lokalnej kopii emoji @@ -612,6 +613,7 @@ pl: private: Nie możesz przypiąć niepublicznego wpisu reblog: Nie możesz przypiąć podbicia wpisu show_more: Pokaż więcej + title: '%{name}: "%{quote}"' visibilities: private: Tylko dla śledzących private_long: Widoczne tylko dla osób, które Cię śledzą