logo

mastofe

My custom branche(s) on git.pleroma.social/pleroma/mastofe git clone https://hacktivis.me/git/mastofe.git

pl.yml (42593B)


 1. ---
 2. pl:
 3. about:
 4. about_hashtag_html: Znajdują się tu publiczne wpisy oznaczone hashtagiem <strong>#%{hashtag}</strong>. Możesz dołączyć do dyskusji, jeżeli posiadasz konto gdziekolwiek w Fediwersum.
 5. about_mastodon_html: Mastodon jest wolną i otwartą siecią społecznościową, zdecentralizowaną alternatywą dla zamkniętych, komercyjnych platform.
 6. about_this: O tej instancji
 7. administered_by: 'Administrowana przez:'
 8. closed_registrations: Rejestracja na tej instancji jest obecnie zamknięta. Możesz jednak zarejestrować się na innej instancji, uzyskując dostęp do tej samej sieci.
 9. contact: Kontakt
 10. contact_missing: Nie ustawiono
 11. contact_unavailable: Nie dotyczy
 12. description_headline: Czym jest %{domain}?
 13. domain_count_after: instancjami
 14. domain_count_before: Serwer połączony z
 15. extended_description_html: |
 16. <h3>Dobre miejsce na zasady użytkowania</h3>
 17. <p>Nie ustawiono jeszcze szczegółowego opisu</p>
 18. features:
 19. humane_approach_body: Nauczeni na błędach innych sieci społecznościowych, zaprojektowaliśmy Mastodona tak, aby uniknąć częstych nadużyć.
 20. humane_approach_title: Bardziej ludzkie podejście
 21. not_a_product_body: Mastodon nie jest komercyjną siecią. Nie doświadczysz tu reklam, zbierania danych, ani centralnego ośrodka, tak jak w przypadku wielu rozwiązań.
 22. not_a_product_title: Jesteś człowiekiem, nie produktem
 23. real_conversation_body: Mając do dyspozycji 500 znaków na wpis, rozdrobnienie zawartości i ostrzeżenia o multimediach, możesz wyrażać siebie na wszystkie możliwe sposoby.
 24. real_conversation_title: Zaprojektowany do prawdziwych rozmów
 25. within_reach_body: Wiele aplikacji dla Androida, iOS i innych platform dzięki przyjaznemu programistom API sprawia, że możesz utrzymywać kontakt ze znajomymi praktycznie wszędzie.
 26. within_reach_title: Zawsze w Twoim zasięgu
 27. generic_description: "%{domain} jest jednym z serwerów sieci"
 28. hosted_on: Mastodon uruchomiony na %{domain}
 29. learn_more: Dowiedz się więcej
 30. other_instances: Lista instancji
 31. source_code: Kod źródłowy
 32. status_count_after: wpisów
 33. status_count_before: Są autorami
 34. user_count_after: użytkowników
 35. user_count_before: Z serwera korzysta
 36. what_is_mastodon: Czym jest Mastodon?
 37. accounts:
 38. follow: Śledź
 39. followers: Śledzących
 40. following: Śledzi
 41. media: Zawartość multimedialna
 42. moved_html: "%{name} korzysta teraz z konta %{new_profile_link}:"
 43. nothing_here: Niczego tu nie ma!
 44. people_followed_by: Konta śledzone przez %{name}
 45. people_who_follow: Osoby, które śledzą konto %{name}
 46. posts: Wpisy
 47. posts_with_replies: Wpisy z odpowiedziami
 48. remote_follow: Śledź zdalnie
 49. reserved_username: Ta nazwa użytkownika jest zarezerwowana
 50. roles:
 51. admin: Administrator
 52. moderator: Moderator
 53. unfollow: Przestań śledzić
 54. admin:
 55. account_moderation_notes:
 56. account: Autor
 57. create: Dodaj
 58. created_at: Data
 59. created_msg: Pomyślnie dodano notatkę moderacyjną!
 60. delete: Usuń
 61. destroyed_msg: Pomyślnie usunięto notatkę moderacyjną!
 62. accounts:
 63. are_you_sure: Jesteś tego pewien?
 64. avatar: Awatar
 65. by_domain: Domena
 66. change_email:
 67. changed_msg: Pomyślnie zmieniono adres e-mail konta!
 68. current_email: Obecny adres e-mail
 69. label: Zmień adres e-mail
 70. new_email: Nowy adres e-mail
 71. submit: Zmień adres e-mail
 72. title: Zmień adres e-mail dla %{username}
 73. confirm: Potwierdź
 74. confirmed: Potwierdzono
 75. demote: Degraduj
 76. disable: Dezaktywuj
 77. disable_two_factor_authentication: Wyłącz uwierzytelnianie dwuetapowe
 78. disabled: Dezaktywowano
 79. display_name: Wyświetlana nazwa
 80. domain: Domena
 81. edit: Edytuj
 82. email: Adres e-mail
 83. enable: Aktywuj
 84. enabled: Aktywowano
 85. feed_url: Adres kanału
 86. followers: Śledzący
 87. followers_url: Adres śledzących
 88. follows: Śledzeni
 89. inbox_url: Adres skrzynki
 90. ip: Adres IP
 91. location:
 92. all: Wszystkie
 93. local: Lokalne
 94. remote: Zdalne
 95. title: Położenie
 96. login_status: Stan logowania
 97. media_attachments: Załączniki multimedialne
 98. memorialize: Przełącz na „In Memoriam”
 99. moderation:
 100. all: Wszystkie
 101. silenced: Wyciszone
 102. suspended: Zawieszone
 103. title: Moderacja
 104. moderation_notes: Notatki moderacyjne
 105. most_recent_activity: Najnowsza aktywność
 106. most_recent_ip: Ostatnie IP
 107. not_subscribed: Nie zasubskrybowano
 108. order:
 109. alphabetic: Alfabetycznie
 110. most_recent: Najnowsze
 111. title: Kolejność
 112. outbox_url: Adres skrzynki nadawczej
 113. perform_full_suspension: Całkowicie zawieś
 114. profile_url: Adres profilu
 115. promote: Podnieś uprawnienia
 116. protocol: Protokół
 117. public: Publiczne
 118. push_subscription_expires: Subskrypcja PuSH wygasa
 119. redownload: Odśwież awatar
 120. remove_avatar: Usun awatar
 121. reset: Resetuj
 122. reset_password: Resetuj hasło
 123. resubscribe: Ponów subskrypcję
 124. role: Uprawnienia
 125. roles:
 126. admin: Administrator
 127. moderator: Moderator
 128. staff: Ekipa
 129. user: Użytkownik
 130. salmon_url: Adres Salmon
 131. search: Szukaj
 132. shared_inbox_url: Adres udostępnianej skrzynki
 133. show:
 134. created_reports: Zgłoszenia tego użytkownika
 135. report: zgłoszeń
 136. targeted_reports: Zgłoszenia dotyczące tego użytkownika
 137. silence: Wycisz
 138. statuses: Wpisy
 139. subscribe: Subskrybuj
 140. title: Konta
 141. unconfirmed_email: Niepotwierdzony adres e-mail
 142. undo_silenced: Cofnij wyciszenie
 143. undo_suspension: Cofnij zawieszenie
 144. unsubscribe: Przestań subskrybować
 145. username: Nazwa użytkownika
 146. web: Sieć
 147. action_logs:
 148. actions:
 149. assigned_to_self_report: "%{name} przypisał sobie zgłoszenie %{target}"
 150. change_email_user: "%{name} zmienił adres-email użytkownika %{target}"
 151. confirm_user: "%{name} potwierdził adres e-mail użytkownika %{target}"
 152. create_custom_emoji: "%{name} dodał nowe emoji %{target}"
 153. create_domain_block: "%{name} zablokował domenę %{target}"
 154. create_email_domain_block: "%{name} dodał domenę e-mail %{target} na czarną listę"
 155. demote_user: "%{name} zdegradował użytkownika %{target}"
 156. destroy_domain_block: "%{name} odblokował domenę %{target}"
 157. destroy_email_domain_block: "%{name} usunął domenę e-mail %{target} z czarnej listy"
 158. destroy_status: "%{name} usunął wpis użytkownika %{target}"
 159. disable_2fa_user: "%{name} wyłączył uwierzytelnianie dwustopniowe użytkownikowi %{target}"
 160. disable_custom_emoji: "%{name} wyłączył emoji %{target}"
 161. disable_user: "%{name} zablokował możliwość logowania użytkownikowi %{target}"
 162. enable_custom_emoji: "%{name} włączył emoji %{target}"
 163. enable_user: "%{name} przywrócił możliwość logowania użytkownikowi %{target}"
 164. memorialize_account: "%{name} nadał kontu %{target} status in memoriam"
 165. promote_user: "%{name} podniósł uprawnienia użytkownikowi %{target}"
 166. remove_avatar_user: "%{name} usunął awatar użytkownikowi %{target}"
 167. reopen_report: "%{name} otworzył ponownie zgłoszenie %{target}"
 168. reset_password_user: "%{name} przywrócił hasło użytkownikowi %{target}"
 169. resolve_report: "%{name} rozwiązał zgłoszenie %{target}"
 170. silence_account: "%{name} wyciszył konto %{target}"
 171. suspend_account: "%{name} zawiesił konto %{target}"
 172. unassigned_report: "%{name} cofnął przypisanie zgłoszenia %{target}"
 173. unsilence_account: "%{name} cofnął wyciszenie konta %{target}"
 174. unsuspend_account: "%{name} cofnął zawieszenie konta %{target}"
 175. update_custom_emoji: "%{name} zaktualizował emoji %{target}"
 176. update_status: "%{name} zaktualizował wpis użytkownika %{target}"
 177. title: Dziennik działań administracyjnych
 178. custom_emojis:
 179. by_domain: Domeny
 180. copied_msg: Pomyślnie utworzono lokalną kopię emoji
 181. copy: Kopiuj
 182. copy_failed_msg: Nie udało się utworzyć lokalnej kopii emoji
 183. created_msg: Pomyślnie utworzono emoji!
 184. delete: Usuń
 185. destroyed_msg: Pomyślnie usunięto emoji!
 186. disable: Wyłącz
 187. disabled_msg: Pomyślnie wyłączono emoji
 188. emoji: Emoji
 189. enable: Włącz
 190. enabled_msg: Pomyślnie przywrócono emoji
 191. image_hint: Plik PNG ważący do 50KB
 192. listed: Widoczne
 193. new:
 194. title: Dodaj nowe niestandardowe emoji
 195. overwrite: Zastąp
 196. shortcode: Shortcode
 197. shortcode_hint: Co najmniej 2 znaki, tylko znaki alfanumeryczne i podkreślniki
 198. title: Niestandardowe emoji
 199. unlisted: Niewidoczne
 200. update_failed_msg: Nie udało się zaktualizować emoji
 201. updated_msg: Pomyślnie zaktualizowano emoji!
 202. upload: Dodaj
 203. domain_blocks:
 204. add_new: Dodaj nową
 205. created_msg: Blokada domen jest przetwarzana
 206. destroyed_msg: Blokada domeny nie może zostać odwrócona
 207. domain: Domena
 208. new:
 209. create: Utwórz blokadę
 210. hint: Blokada domen nie zabroni tworzenia wpisów kont w bazie danych, ale pozwoli na automatyczną moderację kont do nich należących.
 211. severity:
 212. desc_html: "<strong>Wyciszenie</strong> uczyni wpisy użytkownika widoczne tylko dla osób, które go śledzą. <strong>Zawieszenie</strong> spowoduje usunięcie całej zawartości dodanej przez użytkownika. Użyj <strong>Żadne</strong>, jeżeli chcesz jedynie odrzucać zawartość multimedialną."
 213. noop: Nic nie rób
 214. silence: Wycisz
 215. suspend: Zawieś
 216. title: Nowa blokada domen
 217. reject_media: Odrzucaj pliki multimedialne
 218. reject_media_hint: Usuwa przechowywane lokalnie pliki multimedialne i nie pozwala na ich pobieranie. Nieprzydatne przy zawieszeniu
 219. severities:
 220. noop: Nic nie rób
 221. silence: Wycisz
 222. suspend: Zawieś
 223. severity: Priorytet
 224. show:
 225. affected_accounts:
 226. many: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
 227. one: Dotyczy jednego konta w bazie danych
 228. other: Dotyczy %{count} kont w bazie danych
 229. retroactive:
 230. silence: Odwołaj wyciszenie wszystkich kont w tej domenie
 231. suspend: Odwołaj zawieszenie wszystkich kont w tej domenie
 232. title: Odwołaj blokadę dla domeny %{domain}
 233. undo: Cofnij
 234. title: Zablokowane domeny
 235. undo: Cofnij
 236. email_domain_blocks:
 237. add_new: Dodaj nową
 238. created_msg: Pomyślnie utworzono blokadę domeny e-mail
 239. delete: Usuń
 240. destroyed_msg: Pomyślnie usunięto blokadę domeny e-mail
 241. domain: Domena
 242. new:
 243. create: Utwórz blokadę
 244. title: Nowa blokada domeny e-mail
 245. title: Blokowanie domen e-mail
 246. instances:
 247. account_count: Znane konta
 248. domain_name: Domena
 249. reset: Przywróć
 250. search: Szukaj
 251. title: Znane instancje
 252. invites:
 253. filter:
 254. all: Wszystkie
 255. available: Dostępne
 256. expired: Wygasłe
 257. title: Filtruj
 258. title: Zaproszenia
 259. report_notes:
 260. created_msg: Pomyslnie utworzono notatkę moderacyjną.
 261. destroyed_msg: Pomyślnie usunięto notatkę moderacyjną.
 262. reports:
 263. action_taken_by: Działanie podjęte przez
 264. are_you_sure: Czy na pewno?
 265. assign_to_self: Przypisz do siebie
 266. assigned: Przypisany moderator
 267. comment:
 268. label: Komentarz do zgłoszenia
 269. none: Brak
 270. created_at: Zgłoszono
 271. delete: Usuń
 272. history: Historia moderacji
 273. id: ID
 274. mark_as_resolved: Oznacz jako rozwiązane
 275. mark_as_unresolved: Oznacz jako nierozwiązane
 276. notes:
 277. create: Utwórz notatkę
 278. create_and_resolve: Rozwiąż i pozostaw notatkę
 279. create_and_unresolve: Cofnij rozwiązanie i pozostaw notatkę
 280. delete: Usuń
 281. label: Notatki
 282. new_label: Dodaj notatkę moderacyjną
 283. placeholder: Opisz wykonane akcje i inne szczegóły dotyczące tego zgłoszenia…
 284. nsfw:
 285. 'false': Nie oznaczaj jako NSFW
 286. 'true': Oznaczaj jako NSFW
 287. reopen: Otwórz ponownie
 288. report: 'Zgłoszenie #%{id}'
 289. report_contents: Zawartość
 290. reported_account: Zgłoszone konto
 291. reported_by: Zgłaszający
 292. resolved: Rozwiązane
 293. resolved_msg: Pomyślnie rozwiązano zgłoszenie.
 294. silence_account: Wycisz konto
 295. status: Stan
 296. statuses: Zgłoszone wpisy
 297. suspend_account: Zawieś konto
 298. target: Cel
 299. title: Zgłoszenia
 300. unassign: Cofnij przypisanie
 301. unresolved: Nierozwiązane
 302. updated_at: Zaktualizowano
 303. view: Wyświetl
 304. settings:
 305. activity_api_enabled:
 306. desc_html: Liczy publikowane lokalnie wpisy, aktywnych użytkowników i nowe rejestracje w ciągu danego tygodnia
 307. title: Publikuj zbiorowe statystyki o aktywności użytkowników
 308. bootstrap_timeline_accounts:
 309. desc_html: Oddzielaj nazwy użytkowników przecinkami. Działa tylko dla niezablokowanych kont w obrębie instancji. Jeżeli puste, zostaną użyte konta administratorów instancji.
 310. title: Domyślnie obserwowani użytkownicy
 311. contact_information:
 312. email: Służbowy adres e-mail
 313. username: Nazwa użytkownika do kontaktu
 314. hero:
 315. desc_html: Wyświetlany na stronie głównej. Zalecany jest rozmiar przynajmniej 600x100 pikseli. Jeżeli nie ustawiony, zostanie użyta miniatura instancji.
 316. title: Obraz bohatera
 317. peers_api_enabled:
 318. desc_html: Nazwy domen, z którymi ta instancja wchodziła w interakcje
 319. title: Publikuj listę znanych instancji
 320. registrations:
 321. closed_message:
 322. desc_html: Wyświetlana na stronie głównej, gdy możliwość otwarej rejestracji nie jest dostępna. Możesz korzystać z tagów HTML
 323. title: Wiadomość o nieaktywnej rejestracji
 324. deletion:
 325. desc_html: Pozwól każdemu na usunięcie konta
 326. title: Możliwość usunięcia
 327. min_invite_role:
 328. disabled: Nikt
 329. title: Kto może zapraszać użytkowników
 330. open:
 331. desc_html: Pozwól każdemu na założenie konta
 332. title: Otwarta rejestracja
 333. show_known_fediverse_at_about_page:
 334. desc_html: Jeśli włączone, podgląd instancji będzie wyświetlał wpisy z całego Fediwersum. W innym przypadku, będą wyświetlane tylko lokalne wpisy.
 335. title: Pokazuj wszystkie znane wpisy na podglądzie instancji
 336. show_staff_badge:
 337. desc_html: Pokazuj odznakę uprawnień na stronie profilu użytkownika
 338. title: Pokazuj odznakę administracji
 339. site_description:
 340. desc_html: Akapit wprowadzający, widoczny na stronie głównej i znacznikach meta. Możesz korzystać z tagów HTML, w szczególności <code>&lt;a&gt;</code> i <code>&lt;em&gt;</code>.
 341. title: Opis instancji
 342. site_description_extended:
 343. desc_html: Dobre miejsce na zasady użytkowania, wprowadzenie i inne rzeczy, które wyróżniają tę instancję. Możesz korzystać z tagów HTML
 344. title: Niestandardowy opis strony
 345. site_terms:
 346. desc_html: Miejsce na własną politykę prywatności, zasady użytkowania i inne unormowania prawne. Możesz korzystać z tagów HTML
 347. title: Niestandardowe zasady użytkowania
 348. site_title: Nazwa instancji
 349. thumbnail:
 350. desc_html: 'Używana w podglądzie przez OpenGraph i API. Zalecany rozmiar: 1200x630 pikseli'
 351. title: Miniatura instancji
 352. timeline_preview:
 353. desc_html: Wyświetlaj publiczną oś czasu na stronie widocznej dla niezalogowanych
 354. title: Podgląd osi czasu
 355. title: Ustawienia strony
 356. statuses:
 357. back_to_account: Wróć na konto
 358. batch:
 359. delete: Usuń
 360. nsfw_off: Cofnij NSFW
 361. nsfw_on: Oznacz jako NSFW
 362. execute: Wykonaj
 363. failed_to_execute: Nie udało się wykonać
 364. media:
 365. hide: Ukryj zawartość multimedialną
 366. show: Pokaż zawartość multimedialną
 367. title: Media
 368. no_media: Bez zawartości multimedialnej
 369. title: Wpisy konta
 370. with_media: Z zawartością multimedialną
 371. subscriptions:
 372. callback_url: URL zwrotny
 373. confirmed: Potwierdzone
 374. expires_in: Wygasa
 375. last_delivery: Ostatnio doręczono
 376. title: WebSub
 377. topic: Temat
 378. title: Administracja
 379. admin_mailer:
 380. new_report:
 381. body: Użytkownik %{reporter} zgłosił %{target}
 382. subject: Nowe zgłoszenie na %{instance} (#%{id})
 383. application_mailer:
 384. notification_preferences: Zmień ustawienia e-maili
 385. salutation: "%{name},"
 386. settings: 'Zmień ustawienia powiadamiania: %{link}'
 387. view: 'Zobacz:'
 388. view_profile: Wyświetl profil
 389. view_status: Wyświetl wpis
 390. applications:
 391. created: Pomyślnie utworzono aplikację
 392. destroyed: Pomyślnie usunięto aplikację
 393. invalid_url: Wprowadzony adres URL jest nieprawidłowy
 394. regenerate_token: Wygeneruj nowy token dostępu
 395. token_regenerated: Pomyślnie wygenerowano nowy token dostępu
 396. warning: Przechowuj te dane ostrożnie. Nie udostępniaj ich nikomu!
 397. your_token: Twój token dostępu
 398. auth:
 399. agreement_html: Rejestrując się, oświadczasz, że zapoznałeś się z <a href="%{rules_path}">informacjami o instancji</a> i <a href="%{terms_path}">zasadami korzystania z usługi</a>.
 400. change_password: Hasło
 401. confirm_email: Potwierdź adres e-mail
 402. delete_account: Usunięcie konta
 403. delete_account_html: Jeżeli chcesz usunąć konto, <a href="%{path}">przejdź tutaj</a>. Otrzymasz prośbę o potwierdzenie.
 404. didnt_get_confirmation: Nie otrzymałeś instrukcji weryfikacji?
 405. forgot_password: Nie pamiętasz hasła?
 406. invalid_reset_password_token: Token do resetowania hasła jest nieprawidłowy lub utracił ważność. Spróbuj uzyskać nowy.
 407. login: Zaloguj się
 408. logout: Wyloguj się
 409. migrate_account: Przenieś konto
 410. migrate_account_html: Jeżeli chcesz skonfigurować przekierowanie z obecnego konta na inne, możesz <a href="%{path}">skonfigurować to tutaj</a>.
 411. or: lub
 412. or_log_in_with: Lub zaloguj się z użyciem
 413. providers:
 414. cas: CAS
 415. saml: SAML
 416. register: Rejestracja
 417. register_elsewhere: Zarejestruj się na innym serwerze
 418. resend_confirmation: Ponownie prześlij instrukcje weryfikacji
 419. reset_password: Zresetuj hasło
 420. security: Bezpieczeństwo
 421. set_new_password: Ustaw nowe hasło
 422. authorize_follow:
 423. already_following: Już śledzisz to konto
 424. error: Niestety, podczas sprawdzania zdalnego konta wystąpił błąd
 425. follow: Śledź
 426. follow_request: 'Wysłano prośbę o pozwolenie na śledzenie:'
 427. following: 'Pomyślnie! Od teraz śledzisz:'
 428. post_follow:
 429. close: Ewentualnie, możesz po prostu zamknąć tę stronę.
 430. return: Powróć do strony użytkownika
 431. web: Przejdź do sieci
 432. title: Śledź %{acct}
 433. datetime:
 434. distance_in_words:
 435. about_x_hours: "%{count}h"
 436. about_x_months: "%{count} miesięcy"
 437. about_x_years: "%{count} lat"
 438. almost_x_years: "%{count} lat"
 439. half_a_minute: Przed chwilą
 440. less_than_x_minutes: "%{count}min"
 441. less_than_x_seconds: Przed chwilą
 442. over_x_years: "%{count} lat"
 443. x_days: "%{count} dni"
 444. x_minutes: "%{count}min"
 445. x_months: "%{count} miesięcy"
 446. x_seconds: "%{count}s"
 447. deletes:
 448. bad_password_msg: Niezła próba, hakerze! Wprowadzono nieprawidłowe hasło
 449. confirm_password: Wprowadź aktualne hasło, aby potwierdzić tożsamość
 450. description_html: Ta opcja usunie <strong>bezpowrotnie i nieodwracalnie</strong> całą zawartość konta i zdezaktywuje je. Twoja nazwa użytkownika pozostanie zarezerwowana, aby zapobiec nadużyciom.
 451. proceed: Usuń konto
 452. success_msg: Twoje konto zostało pomyślnie usunięte
 453. warning_html: Możemy usunąć zawartość jedynie w obrębie tej instancji. Zawartość udostępniona publicznie pozostawia trwałe ślady. Serwery niepodłączone do sieci bądź nieśledzące Twoich aktualizacji mogą zachować Twoje dane.
 454. warning_title: Dostępność usuniętej zawartości
 455. errors:
 456. '403': Nie masz uprawnień, aby wyświetlić tę stronę.
 457. '404': Strona, którą próbujesz odwiedzić, nie istnieje.
 458. '410': Strona, którą próbujesz odwiedzić, przestała istnieć.
 459. '422':
 460. content: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się. Czy blokujesz pliki cookie?
 461. title: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się
 462. '429': Uduszono
 463. '500':
 464. content: Przepraszamy, coś poszło nie tak, po naszej stronie.
 465. title: Ta strona jest nieprawidłowa
 466. noscript_html: Aby korzystać z aplikacji Mastodon, włącz JavaScript. Możesz też skorzystać z jednej z <a href="https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md">natywnych aplikacji</a> obsługującej Twoje urządzenie.
 467. exports:
 468. archive_takeout:
 469. date: Data
 470. download: Pobierz swoje archiwum
 471. hint_html: Możesz uzyskać archiwum swoich <strong>wpisów i wysłanej zawartości multimedialnej</strong>. Wyeksportowane dane będą dostępne w formacie ActivityPub, obsługiwanym przez odpowiednie programy.
 472. in_progress: Tworzenie archiwum…
 473. request: Uzyskaj archiwum
 474. size: Rozmiar
 475. blocks: Zablokowani
 476. csv: CSV
 477. follows: Śledzeni
 478. mutes: Wyciszeni
 479. storage: Urządzenie przechowujące dane
 480. followers:
 481. domain: Domena
 482. explanation_html: Jeżeli chcesz mieć pewność, kto może przeczytać Twoje wpisy, musisz kontrolować, kto śledzi Twój profil. <strong>Twoje prywatne wpisy są dostarczane na te instancje, na których jesteś śledzony</strong>. Możesz sprawdzać, kto Cię śledzi i blokować ich, jeśli nie ufasz właścicielom lub oprogramowaniu danej instancji.
 483. followers_count: Liczba śledzących
 484. lock_link: Zablokuj swoje konto
 485. purge: Przestań śledzić
 486. success:
 487. one: W trakcie usuwania śledzących z jednej domeny…
 488. other: W trakcie usuwania śledzących z %{count} domen…
 489. true_privacy_html: Pamiętaj, że <strong>rzeczywista prywatność może zostać uzyskana wyłącznie dzięki szyfrowaniu end-to-end</strong>.
 490. unlocked_warning_html: Każdy może Cię śledzić, aby natychmiastowo zobaczyć twoje wpisy. %{lock_link} aby móc kontrolować, kto Cię śledzi.
 491. unlocked_warning_title: Twoje konto nie jest zablokowane
 492. generic:
 493. changes_saved_msg: Ustawienia zapisane!
 494. powered_by: uruchomione na %{link}
 495. save_changes: Zapisz zmiany
 496. validation_errors:
 497. one: Coś jest wciąż nie tak! Przyjrzyj się błędowi poniżej
 498. other: Coś jest wciąż nie tak! Przejrzyj błędy (%{count}) poniżej
 499. imports:
 500. preface: Możesz zaimportować pewne dane (jak dane kont, które śledzisz lub blokujesz) do swojego konta na tym serwerze, korzystając z danych wyeksportowanych z innego serwera.
 501. success: Twoje dane zostały załadowane i zostaną niebawem przetworzone
 502. types:
 503. blocking: Lista blokowanych
 504. following: Lista śledzonych
 505. muting: Lista wyciszonych
 506. upload: Załaduj
 507. in_memoriam_html: Ku pamięci.
 508. invites:
 509. delete: Wygaś
 510. expired: Wygasły
 511. expires_in:
 512. '1800': 30 minutach
 513. '21600': 6 godzinach
 514. '3600': godzinie
 515. '43200': 12 godzinach
 516. '604800': 1 tygodniu
 517. '86400': dobie
 518. expires_in_prompt: Nigdy
 519. generate: Wygeneruj
 520. max_uses:
 521. few: "%{count} użycia"
 522. many: "%{count} użyć"
 523. one: jedno użycie
 524. other: "%{count} użyć"
 525. max_uses_prompt: Bez ograniczenia
 526. prompt: Wygeneruj odnośniki i udostępnij je innym, aby pozwolić na rejestrację na instancji
 527. table:
 528. expires_at: Wygaśnie po
 529. uses: Użycia
 530. title: Zaproś użytkowników
 531. landing_strip_html: "<strong>%{name}</strong> ma konto na %{link_to_root_path}. Możesz je śledzić i wejść z nim w interakcję jeśli masz konto gdziekolwiek w Fediwersum."
 532. landing_strip_signup_html: Jeśli jeszcze go nie masz, możesz <a href="%{sign_up_path}">stworzyć konto</a>.
 533. lists:
 534. errors:
 535. limit: Przekroczyłeś maksymalną liczbę utworzonych list
 536. media_attachments:
 537. validations:
 538. images_and_video: Nie możesz załączyć pliku wideo do wpisu, który zawiera już zdjęcia
 539. too_many: Nie możesz załączyć więcej niż 4 plików
 540. migrations:
 541. acct: nazwa@domena nowego konta
 542. currently_redirecting: 'Obecnie Twoje konto przekierowuje do:'
 543. proceed: Zapisz
 544. updated_msg: Pomyślnie zaktualizowano ustawienia migracji Twojego konta!
 545. moderation:
 546. title: Moderacja
 547. notification_mailer:
 548. digest:
 549. action: Wyświetl wszystkie powiadomienia
 550. body: Oto krótkie podsumowanie wiadomości, które ominęły Cię od Twojej ostatniej wizyty (%{since})
 551. mention: "%{name} wspomniał o Tobie w:"
 552. new_followers_summary:
 553. few: "(%{count}) nowe osoby śledzą Cię!"
 554. many: "(%{count}) nowych osób Cię śledzi! Wspaniale!"
 555. one: Dodatkowo, w czasie nieobecności zaczęła śledzić Cię jedna osoba Gratulacje!
 556. other: Dodatkowo, zaczęło Cię śledzić %{count} nowych osób! Wspaniale!
 557. subject:
 558. few: "%{count} nowe powiadomienia od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
 559. many: "%{count} nowych powiadomień od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
 560. one: "1 nowe powiadomienie od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
 561. other: "%{count} nowych powiadomień od Twojej ostatniej wizyty \U0001F418"
 562. title: W trakcie Twojej nieobecności…
 563. favourite:
 564. body: 'Twój wpis został polubiony przez %{name}:'
 565. subject: "%{name} lubi Twój wpis"
 566. title: Nowe polubienie
 567. follow:
 568. body: "%{name} Cię śledzi!"
 569. subject: "%{name} Cię śledzi"
 570. title: Nowy śledzący
 571. follow_request:
 572. action: Zarządzaj prośbami o możliwość śledzenia
 573. body: "%{name} poprosił o możliwość śledzenia Cię"
 574. subject: 'Prośba o możliwość śledzenia: %{name}'
 575. title: Nowa prośba o możliwość śledzenia
 576. mention:
 577. action: Odpowiedz
 578. body: "%{name} wspomniał o Tobie w:"
 579. subject: "%{name} wspomniał o Tobie"
 580. title: Nowe wspomnienie o Tobie
 581. reblog:
 582. body: 'Twój wpis został podbity przez %{name}:'
 583. subject: Twój wpis został podbity przez %{name}
 584. title: Nowe podbicie
 585. number:
 586. human:
 587. decimal_units:
 588. format: "%n%u"
 589. units:
 590. billion: B
 591. million: M
 592. quadrillion: Q
 593. thousand: K
 594. trillion: T
 595. unit: ''
 596. pagination:
 597. newer: Nowsze
 598. next: Następna
 599. older: Starsze
 600. prev: Poprzednia
 601. truncate: "&hellip;"
 602. preferences:
 603. languages: Języki
 604. other: Pozostałe
 605. publishing: Publikowanie
 606. web: Sieć
 607. push_notifications:
 608. favourite:
 609. title: "%{name} dodał Twój wpis do ulubionych"
 610. follow:
 611. title: "%{name} zaczął Cię śledzić"
 612. group:
 613. title: "%{count} powiadomień"
 614. mention:
 615. action_boost: Podbij
 616. action_expand: Pokaż więcej
 617. action_favourite: Dodaj do ulubionych
 618. title: "%{name} wspomniał o Tobie"
 619. reblog:
 620. title: "%{name} podbił Twój wpis"
 621. remote_follow:
 622. acct: Podaj swój adres (nazwa@domena), z którego chcesz śledzić
 623. missing_resource: Nie udało się znaleźć adresu przekierowania z Twojej domeny
 624. proceed: Śledź
 625. prompt: 'Zamierzasz śledzić:'
 626. remote_unfollow:
 627. error: Błąd
 628. title: Tytuł
 629. unfollowed: Przestałeś śledzić
 630. sessions:
 631. activity: Ostatnia aktywność
 632. browser: Przeglądarka
 633. browsers:
 634. alipay: Alipay
 635. blackberry: Blackberry
 636. chrome: Chrome
 637. edge: Microsoft Edge
 638. electron: Electron
 639. firefox: Firefox
 640. generic: nieznana przeglądarka
 641. ie: Internet Explorer
 642. micro_messenger: MicroMessenger
 643. nokia: Nokia S40 Ovi Browser
 644. opera: Opera
 645. otter: Przeglądarka Otter
 646. phantom_js: PhantomJS
 647. qq: QQ Browser
 648. safari: Safari
 649. uc_browser: UCBrowser
 650. weibo: Weibo
 651. current_session: Obecna sesja
 652. description: "%{browser} na %{platform}"
 653. explanation: Przeglądarki z aktywną sesją Twojego konta.
 654. ip: Adres IP
 655. platforms:
 656. adobe_air: Adobe Air
 657. android: Android
 658. blackberry: Blackberry
 659. chrome_os: ChromeOS
 660. firefox_os: Firefox OS
 661. ios: iOS
 662. linux: Linux
 663. mac: macOS
 664. other: nieznana platforma
 665. windows: Windows
 666. windows_mobile: Windows Mobile
 667. windows_phone: Windows Phone
 668. revoke: Unieważnij
 669. revoke_success: Pomyślnie unieważniono sesję
 670. title: Sesje
 671. settings:
 672. authorized_apps: Uwierzytelnione aplikacje
 673. back: Powrót do Mastodona
 674. delete: Usuń konto
 675. development: Tworzenie aplikacji
 676. edit_profile: Edytuj profil
 677. export: Eksportowanie danych
 678. followers: Autoryzowani śledzący
 679. import: Importowanie danych
 680. migrate: Migracja konta
 681. notifications: Powiadomienia
 682. preferences: Preferencje
 683. settings: Ustawienia
 684. two_factor_authentication: Uwierzytelnianie dwuetapowe
 685. your_apps: Twoje aplikacje
 686. statuses:
 687. attached:
 688. description: 'Przytwierdzony: %{attached}'
 689. image:
 690. few: "%{count} obrazy"
 691. many: "%{count} obrazów"
 692. one: "%{count} obraz"
 693. other: "%{count} obrazów"
 694. video:
 695. few: "%{count} filmy"
 696. many: "%{count} filmów"
 697. one: "%{count} film"
 698. other: "%{count} filmów"
 699. content_warning: 'Ostrzeżenie o zawartości: %{warning}'
 700. open_in_web: Otwórz w przeglądarce
 701. over_character_limit: limit %{max} znaków przekroczony
 702. pin_errors:
 703. limit: Przekroczyłeś maksymalną liczbę przypiętych wpisów
 704. ownership: Nie możesz przypiąć cudzego wpisu
 705. private: Nie możesz przypiąć niepublicznego wpisu
 706. reblog: Nie możesz przypiąć podbicia wpisu
 707. show_more: Pokaż więcej
 708. title: '%{name}: "%{quote}"'
 709. visibilities:
 710. private: Tylko dla śledzących
 711. private_long: Widoczne tylko dla osób, które Cię śledzą
 712. public: Publiczne
 713. public_long: Widoczne dla wszystkich użytkowników
 714. unlisted: Niewypisane
 715. unlisted_long: Widoczne dla wszystkich, ale nie wyświetlane na publicznych osiach czasu
 716. stream_entries:
 717. click_to_show: Naciśnij aby wyświetlić
 718. pinned: Przypięty wpis
 719. reblogged: podbił
 720. sensitive_content: Wrażliwa zawartość
 721. terms:
 722. body_html: |
 723. <h2>Polityka prywatności</h2>
 724. <h3 id="collect">Jakie informacje zbieramy?</h3>
 725. <ul>
 726. <li><em>Podstawowe informacje o koncie</em>: Podczas rejestracji na tym serwerze, możesz zostać poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika, adresu e-mail i hasła. Możesz także wprowadzić dodatkowe informacje o profilu, takie jak nazwa wyświetlana i biografia oraz wysłać awatar i obraz nagłówka. Nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana, biografia, awatar i obraz nagłówka są zawsze widoczne dla wszystkich.</li>
 727. <li><em>Wpisy, śledzenie i inne publiczne informacje</em>: Lista osób które śledzisz jest widoczna publicznie, tak jak lista osób, które Cię śledzą. Jeżeli dodasz wpis, data i czas jego utworzenia i aplikacja, z której go wysłano są przechowywane. Wiadomości mogą zawierać załączniki multimedialne, takie jak zdjęcia i filmy. Publiczne i niewidoczne wpisy są dostępne publicznie. Udostępniony wpis również jest widoczny publicznie. Twoje wpisy są dostarczane obserwującym, co oznacza że jego kopie mogą zostać dostarczone i być przechowywane na innych serwerach. Kiedy usuniesz wpis, przestaje być widoczny również dla osób śledzących Cię. „Podbijanie” i dodanie do ulubionych jest zawsze publiczne.</li>
 728. <li><em>Wpisy bezpośrednie i tylko dla śledzących</em>: Wszystkie wpisy są przechowywane i przetwarzane na serwerze. Wpisy przeznaczone tylko dla śledzących są widoczne tylko dla nich i osób wspomnianych we wpisie, a wpisy bezpośrednie tylko dla wspimnianych. W wielu przypadkach oznacza to, że ich kopie są dostarczane i przechowywane na innych serwerach. Staramy się ograniczać zasięg tych wpisów wyłącznie do właściwych odbiorców, ale inne serwery mogą tego nie robić. Ważne jest, aby sprawdzać jakich serwerów używają osoby, które Cię śledzą. Możesz aktywować opcję pozwalającą na ręczne akceptowanie i odrzucanie nowych śledzących. <em>Pamiętaj, że właściciele serwerów mogą zobaczyć te wiadomości</em>, a odbiorcy mogą wykonać zrzut ekranu, skopiować lub udostępniać ten wpis. <em>Nie udostępniaj wrażliwych danych z użyciem Mastodona.</em></li>
 729. <li><em>Adresy IP i inne metadane</em>: Kiedy zalogujesz się, przechowujemy adres IP użyty w trakcie logowania wraz z nazwą używanej przeglądarki. Wszystkie aktywne sesje możesz zobaczyć (i wygasić) w ustawieniach. Ostatnio używany adres IP jest przechowywany przez nas do 12 miesięcy. Możemy również przechowywać adresy IP wykorzystywane przy każdym działaniu na serwerze.</li>
 730. </ul>
 731. <hr class="spacer" />
 732. <h3 id="use">W jakim celu wykorzystujecie informacje?</h3>
 733. <p>Zebrane informacje mogą zostać użyte w następujące sposoby:</p>
 734. <ul>
 735. <li>Aby dostarczyć podstawową funkcjonalność Mastodona. Możesz wchodzić w interakcje z zawartością tworzoną przez innych tylko gdy jesteś zalogowany. Na przykład, możesz śledzić innych, aby widzieć ich wpisy w dostosowanej osi czasu.</li>
 736. <li>Aby wspomóc moderację społeczności, na przykład porównując Twój adres IP ze znanymi, aby rozpoznać próbę obejścia blokady i inne naruszenia.</li>
 737. <li>Adres e-mail może zostać wykorzystany, aby wysyłać Ci informacje, powiadomienia o osobach wchodzących w interakcje z tworzoną przez Ciebie zawartością, wysyłających Ci wiadomości, odpowiadać na zgłoszenia i inne żądania lub zapytania.</li>
 738. </ul>
 739. <hr class="spacer" />
 740. <h3 id="protect">W jaki sposób chronimy Twoje dane?</h3>
 741. <p>Wykorzystujemy różne zabezpieczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, które wprowadzasz, wysyłasz lub do których uzyskujesz dostęp. Poza tym, sesja przeglądarki oraz ruch pomiędzy aplikacją a API jest zabezpieczany z użyciem SSL, a hasło jest hashowane z użyciem silnego algorytmu. Możesz też aktywować uwierzytelnianie dwustopniowe, aby lepiej zabezpieczyć dostęp do konta.</p>
 742. <hr class="spacer" />
 743. <h3 id="data-retention">Jaka jest nasza polityka przechowywania danych?</h3>
 744. <p>Staramy się:</p>
 745. <ul>
 746. <li>Przechowywać logi zawierające adresy IP używane przy każdym żądaniu do serwera przez nie dłużej niż 90 dni.</li>
 747. <li>Przechowywać adresy IP przypisane do użytkowników przez nie dłużej niż 12 miesięcy.</li>
 748. </ul>
 749. <p>Możesz zażądać i pobrać archiwum tworzonej zawartości, wliczając Twoje wpisy, załączniki multimedialne, awatar i zdjęcie nagłówka.</p>
 750. <p>Możesz nieodwracalnie usunąć konto w każdej chwili.</p>
 751. <hr class="spacer"/>
 752. <h3 id="cookies">Czy używany plików cookies?</h3>
 753. <p>Tak. Pliki cookies są małymi plikami, które strona lub dostawca jej usługi dostarcza na dysk twardy komputera z użyciem przeglądarki internetowej (jeżeli na to pozwoli). Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie przeglądarki i – jeśli jesteś zarejestrowany – przypisanie jej do konta.</p>
 754. <p>Wykorzystujemy pliki cookies, aby przechowywać preferencję użytkowników na przyszłe wizyty.</p>
 755. <hr class="spacer" />
 756. <h3 id="disclose">Czy przekazujemy informacje osobom trzecim?</h3>
 757. <p>Nie sprzedajemy, nie wymieniamy i nie przekazujemy osobom trzecim informacji pozwalających na identyfikację Ciebie. Nie dotyczy to zaufanym dostawcom pomagającym w prowadzeniu lub obsługiwaniu użytkowników, jeżeli zgadzają się, aby nie przekazywać dalej tych informacji. Możemy również udostępnić informacje, jeżeli uważany to za wymagane przez prawo, konieczne do wypełnienia polityki strony, przestrzegania naszych lub cudzych praw, własności i bezpieczeństwa.</p>
 758. <p>Twoja publiczna zawartość może zostać pobrana przez inne serwery w sieci. Wpisy publiczne i tylko dla śledzących są dostarczane na serwery, na których znajdują się śledzący Cię, a wiadomości bezpośrednie trafiają na serwery adresatów, jeżeli są oni użytkownikami innego serwera.</p>
 759. <p>Kiedy pozwolisz aplikacji na dostęp do Twojego konta, w zależności od nadanych jej pozwoleń, może uzyskać dostęp do publicznych informacji, listy śledzonych, Twoich list, wszystkich wpisów i ulubionych. Aplikacje nie mogą uzyskać dostępu do Twojego adresu e-mail i hasła.</p>
 760. <hr class="spacer" />
 761. <h3 id="coppa">Children's Online Privacy Protection Act Compliance</h3>
 762. <p>Ta strona, produkty i usługi są przeznaczone dla osób, które ukończyły 13 lat. Jeżeli serwer znajduje się w USA, a nie ukończyłeś 13 roku życia, zgodnie z wymogami COPPA (<a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Prawo o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie</a>), nie używaj tej strony.</p>
 763. <hr class="spacer" />
 764. <h3 id="changes">Zmiany w naszej polityce prywatności</h3>
 765. <p>Jeżeli zdecydujemy się na zmiany w polityce prywatności, pojawią się na tej stronie.</p>
 766. <p>Dokument jest dostępny na licencji CC-BY-SA. Ostatnio zmodyfikowano go 7 marca 2018, przetłumaczono 9 kwietnia 2018. Tłumaczenie (mimo dołożenia wszelkich starań) może nie być w pełni poprawne.</p>
 767. <p>Bazowano na <a href="https://github.com/discourse/discourse">polityce prywatności Discourse</a>.</p>
 768. title: Zasady korzystania i polityka prywatności %{instance}
 769. themes:
 770. default: Mastodon
 771. time:
 772. formats:
 773. default: "%b %d, %Y, %H:%M"
 774. two_factor_authentication:
 775. code_hint: Aby kontynuować, wprowadź kod wyświetlany przez aplikację uwierzytelniającą
 776. description_html: Jeśli włączysz <strong>uwierzytelnianie dwuetapowe</strong>, logowanie się będzie wymagało podania tokenu wyświetlonego na Twoim telefonie.
 777. disable: Wyłącz
 778. enable: Włącz
 779. enabled: Uwierzytelnianie dwuetapowe jest włączone
 780. enabled_success: Pomyślnie aktywowano uwierzytelnianie dwuetapowe
 781. generate_recovery_codes: Generuj kody zapasowe
 782. instructions_html: "<strong>Zeskanuj ten kod QR na swoim urządzeniu za pomocą Google Authenticator, FreeOTP lub podobnej aplikacji</strong>. Od teraz będzie ona generowała kody wymagane przy logowaniu."
 783. lost_recovery_codes: Kody zapasowe pozwolą uzyskać dostęp do portalu, jeżeli utracisz dostęp do telefonu. Jeżeli utracisz dostęp do nich, możesz wygenerować je ponownie tutaj. Poprzednie zostaną unieważnione.
 784. manual_instructions: 'Jeżeli nie możesz zeskanować kodu QR, musisz wprowadzić ten kod ręcznie:'
 785. recovery_codes: Przywróć kody zapasowe
 786. recovery_codes_regenerated: Pomyślnie wygenerowano ponownie kody zapasowe
 787. recovery_instructions_html: Jeżeli kiedykolwiek utracisz dostęp do telefonu, możesz wykorzystać jeden z kodów zapasowych, aby odzyskać dostęp do konta. <strong>Trzymaj je w bezpiecznym miejscu</strong>. Na przykład, wydrukuj je i przechowuj z ważnymi dokumentami.
 788. setup: Skonfiguruj
 789. wrong_code: Wprowadzony kod jest niepoprawny! Czy czas serwera i urządzenia jest poprawny?
 790. user_mailer:
 791. backup_ready:
 792. explanation: Zażądałeś pełnej kopii zapasowej konta na Mastodonie. Jest ono dostępne do pobrania
 793. subject: Twoje archiwum jest gotowe do pobrania
 794. title: Odbiór archiwum
 795. welcome:
 796. edit_profile_action: Skonfiguruj profil
 797. edit_profile_step: Możesz dostować profil wysyłając awatar, obraz nagłówka, zmieniając wyświetlaną nazwę i wiele więcej. Jeżeli chcesz, możesz zablokować konto, aby kontrolować, kto może Cię śledzić.
 798. explanation: Kilka wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć
 799. final_action: Zacznij pisać
 800. final_step: 'Zacznij tworzyć! Nawet jeżeli nikt Cię nie śledzi, Twoje publiczne wiadomości będą widziane przez innych, na przykład na lokalnej osi czasu i w hashtagach. Możesz też utworzyć wpis wprowadzający używając hashtagu #introductions.'
 801. full_handle: Twój pełny adres
 802. full_handle_hint: Ten adres możesz podać znajomym, aby mogli skontaktować się z Tobą lub zacząć śledzić z innej instancji.
 803. review_preferences_action: Zmień ustawienia
 804. review_preferences_step: Upewnij się, że zmieniłeś ustawienia, takie jak maile, które chciałbyś otrzymywać lub domyślne opcje prywatności. Jeżeli nie masz choroby lokomocyjnej, możesz włączyć automatyczne odtwarzanie animacji GIF.
 805. subject: Witaj w Mastodonie
 806. tip_bridge_html: Jeżeli przybywasz z Twittera, możesz znaleźć znajomych na Mastodonie używając <a href="%{bridge_url}">aplikacji mostku</a>. Działa to tylko, jeżeli oni również z niej korzystali!
 807. tip_federated_timeline: Oś czasu federacji przedstawia całą sieć Mastodona. Wyświetla tylko wpisy osób, które śledzą użytkownicy Twojej instancji, więc nie jest kompletna.
 808. tip_following: Domyślnie śledzisz administratora/ów swojej instancji. Aby znaleźć więcej ciekawych ludzi, zajrzyj na lokalną i federalną oś czasu.
 809. tip_local_timeline: Lokalna oś czasu przedstawia osoby z %{instance}. To Twoi najbliżsi sąsiedzi!
 810. tip_mobile_webapp: Jeżeli Twoja przeglądarka pozwala na dodanie Mastodona na ekran główny, będziesz otrzymywać natychmiastowe powiadomienia. Działa to prawie jak natywna aplikacja!
 811. tips: Wskazówki
 812. title: Witaj na pokładzie, %{name}!
 813. users:
 814. invalid_email: Adres e-mail jest niepoprawny
 815. invalid_otp_token: Kod uwierzytelniający jest niepoprawny
 816. seamless_external_login: Zalogowano z użyciem zewnętrznej usługi, więc ustawienia hasła i adresu e-mail nie są dostępne.
 817. signed_in_as: 'Zalogowany jako:'