logo

mastofe

My custom branche(s) on git.pleroma.social/pleroma/mastofe
commit: 7f9a353b94f628396c445ae07ed1508c91b93fcb
parent: 31490e0d6ce5f967146da7f7bafa73a1ecb65fb9
Author: m4sk1n <me@m4sk.in>
Date:   Mon, 10 Jul 2017 18:04:06 +0200

i18n: @63baab0 (pl) (#4141)


Diffstat:

Mapp/javascript/mastodon/locales/pl.json12++++++------
1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/app/javascript/mastodon/locales/pl.json b/app/javascript/mastodon/locales/pl.json @@ -18,12 +18,12 @@ "account.unfollow": "Przestań obserwować", "account.unmute": "Cofnij wyciszenie @{name}", "boost_modal.combo": "Naciśnij {combo}, aby pominąć to następnym razem", - "bundle_column_error.body": "Something went wrong while loading this component.", - "bundle_column_error.retry": "Try again", - "bundle_column_error.title": "Network error", - "bundle_modal_error.close": "Close", - "bundle_modal_error.message": "Something went wrong while loading this component.", - "bundle_modal_error.retry": "Try again", + "bundle_column_error.body": "Coś poszło nie tak podczas ładowania tego składnika.", + "bundle_column_error.retry": "Spróbuj ponownie", + "bundle_column_error.title": "Błąd sieci", + "bundle_modal_error.close": "Zamknij", + "bundle_modal_error.message": "Coś poszło nie tak podczas ładowania tego składnika.", + "bundle_modal_error.retry": "Spróbuj ponownie", "column.blocks": "Zablokowani użytkownicy", "column.community": "Lokalna oś czasu", "column.favourites": "Ulubione",