logo

mastofe

My custom branche(s) on git.pleroma.social/pleroma/mastofe git clone https://hacktivis.me/git/mastofe.git

no.json (16027B)


 1. {
 2. "account.block": "Blokkér @{name}",
 3. "account.block_domain": "Skjul alt fra {domain}",
 4. "account.blocked": "Blocked",
 5. "account.direct": "Direct Message @{name}",
 6. "account.disclaimer_full": "Informasjonen nedenfor kan gi et ufullstendig bilde av brukerens profil.",
 7. "account.domain_blocked": "Domain hidden",
 8. "account.edit_profile": "Rediger profil",
 9. "account.follow": "Følg",
 10. "account.followers": "Følgere",
 11. "account.follows": "Følger",
 12. "account.follows_you": "Følger deg",
 13. "account.hide_reblogs": "Skjul fremhevinger fra @{name}",
 14. "account.media": "Media",
 15. "account.mention": "Nevn @{name}",
 16. "account.moved_to": "{name} har flyttet til:",
 17. "account.mute": "Demp @{name}",
 18. "account.mute_notifications": "Ignorer varsler fra @{name}",
 19. "account.muted": "Muted",
 20. "account.posts": "Innlegg",
 21. "account.posts_with_replies": "Posts with replies",
 22. "account.report": "Rapportér @{name}",
 23. "account.requested": "Venter på godkjennelse",
 24. "account.share": "Del @{name}s profil",
 25. "account.show_reblogs": "Vis boosts fra @{name}",
 26. "account.unblock": "Avblokker @{name}",
 27. "account.unblock_domain": "Vis {domain}",
 28. "account.unfollow": "Avfølg",
 29. "account.unmute": "Avdemp @{name}",
 30. "account.unmute_notifications": "Vis varsler fra @{name}",
 31. "account.view_full_profile": "Vis hele profilen",
 32. "alert.unexpected.message": "An unexpected error occurred.",
 33. "alert.unexpected.title": "Oops!",
 34. "boost_modal.combo": "You kan trykke {combo} for å hoppe over dette neste gang",
 35. "bundle_column_error.body": "Noe gikk galt mens denne komponenten lastet.",
 36. "bundle_column_error.retry": "Prøv igjen",
 37. "bundle_column_error.title": "Network error",
 38. "bundle_modal_error.close": "Lukk",
 39. "bundle_modal_error.message": "Noe gikk galt da denne komponenten lastet.",
 40. "bundle_modal_error.retry": "Prøv igjen",
 41. "column.blocks": "Blokkerte brukere",
 42. "column.community": "Lokal tidslinje",
 43. "column.domain_blocks": "Hidden domains",
 44. "column.favourites": "Likt",
 45. "column.follow_requests": "Følgeforespørsler",
 46. "column.home": "Hjem",
 47. "column.lists": "Lister",
 48. "column.mutes": "Dempede brukere",
 49. "column.notifications": "Varsler",
 50. "column.pins": "Pinned post",
 51. "column.public": "Felles tidslinje",
 52. "column_back_button.label": "Tilbake",
 53. "column_header.hide_settings": "Gjem innstillinger",
 54. "column_header.moveLeft_settings": "Flytt feltet til venstre",
 55. "column_header.moveRight_settings": "Flytt feltet til høyre",
 56. "column_header.pin": "Fest",
 57. "column_header.show_settings": "Vis innstillinger",
 58. "column_header.unpin": "Løsne",
 59. "column_subheading.navigation": "Navigasjon",
 60. "column_subheading.settings": "Innstillinger",
 61. "compose_form.direct_message_warning": "This post will only be visible to all the mentioned users.",
 62. "compose_form.hashtag_warning": "Denne tuten blir ikke listet under noen emneknagger da den er ulistet. Kun offentlige tuter kan søktes etter med emneknagg.",
 63. "compose_form.lock_disclaimer": "Din konto er ikke {locked}. Hvem som helst kan følge deg og se dine private poster.",
 64. "compose_form.lock_disclaimer.lock": "låst",
 65. "compose_form.placeholder": "Hva har du på hjertet?",
 66. "compose_form.publish": "Tut",
 67. "compose_form.publish_loud": "{publish}!",
 68. "compose_form.sensitive.marked": "Media is marked as sensitive",
 69. "compose_form.sensitive.unmarked": "Media is not marked as sensitive",
 70. "compose_form.spoiler.marked": "Text is hidden behind warning",
 71. "compose_form.spoiler.unmarked": "Text is not hidden",
 72. "compose_form.spoiler_placeholder": "Innholdsadvarsel",
 73. "confirmation_modal.cancel": "Avbryt",
 74. "confirmations.block.confirm": "Blokkèr",
 75. "confirmations.block.message": "Er du sikker på at du vil blokkere {name}?",
 76. "confirmations.delete.confirm": "Slett",
 77. "confirmations.delete.message": "Er du sikker på at du vil slette denne statusen?",
 78. "confirmations.delete_list.confirm": "Delete",
 79. "confirmations.delete_list.message": "Er du sikker på at du vil slette denne listen permanent?",
 80. "confirmations.domain_block.confirm": "Skjul alt fra domenet",
 81. "confirmations.domain_block.message": "Er du sikker på at du vil skjule hele domenet {domain}? I de fleste tilfeller er det bedre med målrettet blokkering eller demping.",
 82. "confirmations.mute.confirm": "Demp",
 83. "confirmations.mute.message": "Er du sikker på at du vil dempe {name}?",
 84. "confirmations.unfollow.confirm": "Slutt å følge",
 85. "confirmations.unfollow.message": "Er du sikker på at du vil slutte å følge {name}?",
 86. "embed.instructions": "Kopier koden under for å bygge inn denne statusen på hjemmesiden din.",
 87. "embed.preview": "Slik kommer det til å se ut:",
 88. "emoji_button.activity": "Aktivitet",
 89. "emoji_button.custom": "Tilpasset",
 90. "emoji_button.flags": "Flagg",
 91. "emoji_button.food": "Mat og drikke",
 92. "emoji_button.label": "Sett inn emoji",
 93. "emoji_button.nature": "Natur",
 94. "emoji_button.not_found": "Ingen emojojoer!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
 95. "emoji_button.objects": "Objekter",
 96. "emoji_button.people": "Mennesker",
 97. "emoji_button.recent": "Hyppig brukt",
 98. "emoji_button.search": "Søk...",
 99. "emoji_button.search_results": "Søkeresultat",
 100. "emoji_button.symbols": "Symboler",
 101. "emoji_button.travel": "Reise & steder",
 102. "empty_column.community": "Den lokale tidslinjen er tom. Skriv noe offentlig for å få snøballen til å rulle!",
 103. "empty_column.hashtag": "Det er ingenting i denne hashtagen ennå.",
 104. "empty_column.home": "Du har ikke fulgt noen ennå. Besøk {publlic} eller bruk søk for å komme i gang og møte andre brukere.",
 105. "empty_column.home.public_timeline": "en offentlig tidslinje",
 106. "empty_column.list": "Det er ingenting i denne listen ennå. Når medlemmene av denne listen legger ut nye statuser vil de dukke opp her.",
 107. "empty_column.notifications": "Du har ingen varsler ennå. Kommuniser med andre for å begynne samtalen.",
 108. "empty_column.public": "Det er ingenting her! Skriv noe offentlig, eller følg brukere manuelt fra andre instanser for å fylle den opp",
 109. "follow_request.authorize": "Autorisér",
 110. "follow_request.reject": "Avvis",
 111. "getting_started.appsshort": "Apper",
 112. "getting_started.faq": "FAQ",
 113. "getting_started.heading": "Kom i gang",
 114. "getting_started.open_source_notice": "Mastodon er fri programvare. Du kan bidra eller rapportere problemer på GitHub på {github}.",
 115. "getting_started.userguide": "Brukerguide",
 116. "home.column_settings.advanced": "Avansert",
 117. "home.column_settings.basic": "Enkel",
 118. "home.column_settings.filter_regex": "Filtrér med regulære uttrykk",
 119. "home.column_settings.show_reblogs": "Vis fremhevinger",
 120. "home.column_settings.show_replies": "Vis svar",
 121. "home.settings": "Kolonneinnstillinger",
 122. "keyboard_shortcuts.back": "for å navigere tilbake",
 123. "keyboard_shortcuts.boost": "å fremheve",
 124. "keyboard_shortcuts.column": "å fokusere en status i en av kolonnene",
 125. "keyboard_shortcuts.compose": "å fokusere komponeringsfeltet",
 126. "keyboard_shortcuts.description": "Description",
 127. "keyboard_shortcuts.down": "for å flytte ned i listen",
 128. "keyboard_shortcuts.enter": "to open status",
 129. "keyboard_shortcuts.favourite": "for å favorittmarkere",
 130. "keyboard_shortcuts.heading": "Keyboard Shortcuts",
 131. "keyboard_shortcuts.hotkey": "Lyntast",
 132. "keyboard_shortcuts.legend": "å vise denne forklaringen",
 133. "keyboard_shortcuts.mention": "å nevne forfatter",
 134. "keyboard_shortcuts.reply": "for å svare",
 135. "keyboard_shortcuts.search": "å fokusere søk",
 136. "keyboard_shortcuts.toot": "å starte en helt ny tut",
 137. "keyboard_shortcuts.unfocus": "å ufokusere komponerings-/søkefeltet",
 138. "keyboard_shortcuts.up": "å flytte opp i listen",
 139. "lightbox.close": "Lukk",
 140. "lightbox.next": "Neste",
 141. "lightbox.previous": "Forrige",
 142. "lists.account.add": "Legg til i listen",
 143. "lists.account.remove": "Fjern fra listen",
 144. "lists.delete": "Slett listen",
 145. "lists.edit": "Rediger listen",
 146. "lists.new.create": "Ligg til liste",
 147. "lists.new.title_placeholder": "Ny listetittel",
 148. "lists.search": "Søk blant personer du følger",
 149. "lists.subheading": "Dine lister",
 150. "loading_indicator.label": "Laster...",
 151. "media_gallery.toggle_visible": "Veksle synlighet",
 152. "missing_indicator.label": "Ikke funnet",
 153. "missing_indicator.sublabel": "Denne ressursen ble ikke funnet",
 154. "mute_modal.hide_notifications": "Skjul varslinger fra denne brukeren?",
 155. "navigation_bar.blocks": "Blokkerte brukere",
 156. "navigation_bar.community_timeline": "Lokal tidslinje",
 157. "navigation_bar.domain_blocks": "Hidden domains",
 158. "navigation_bar.edit_profile": "Rediger profil",
 159. "navigation_bar.favourites": "Favoritter",
 160. "navigation_bar.follow_requests": "Følgeforespørsler",
 161. "navigation_bar.info": "Utvidet informasjon",
 162. "navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Tastatursnarveier",
 163. "navigation_bar.lists": "Lister",
 164. "navigation_bar.logout": "Logg ut",
 165. "navigation_bar.mutes": "Dempede brukere",
 166. "navigation_bar.pins": "Festa tuter",
 167. "navigation_bar.preferences": "Preferanser",
 168. "navigation_bar.public_timeline": "Felles tidslinje",
 169. "notification.favourite": "{name} likte din status",
 170. "notification.follow": "{name} fulgte deg",
 171. "notification.mention": "{name} nevnte deg",
 172. "notification.reblog": "{name} fremhevde din status",
 173. "notifications.clear": "Fjern varsler",
 174. "notifications.clear_confirmation": "Er du sikker på at du vil fjerne alle dine varsler permanent?",
 175. "notifications.column_settings.alert": "Skrivebordsvarslinger",
 176. "notifications.column_settings.favourite": "Likt:",
 177. "notifications.column_settings.follow": "Nye følgere:",
 178. "notifications.column_settings.mention": "Nevnt:",
 179. "notifications.column_settings.push": "Push varsler",
 180. "notifications.column_settings.push_meta": "Denne enheten",
 181. "notifications.column_settings.reblog": "Fremhevet:",
 182. "notifications.column_settings.show": "Vis i kolonne",
 183. "notifications.column_settings.sound": "Spill lyd",
 184. "onboarding.done": "Ferdig",
 185. "onboarding.next": "Neste",
 186. "onboarding.page_five.public_timelines": "Den lokale tidslinjen viser offentlige poster fra alle på {domain}. Felles tidslinje viser offentlige poster fra alle som brukere på {domain} følger. Dette er de offentlige tidslinjene, et fint sted å oppdage nye brukere.",
 187. "onboarding.page_four.home": "Hjem er tidslinjen med alle brukere som du følger.",
 188. "onboarding.page_four.notifications": "Kolonnen med varsler viser når noen interakterer med deg.",
 189. "onboarding.page_one.federation": "Mastdodon er et nettverk med uavhengige servere som sammarbeider om å danne et stort sosialt nettverk. Vi kaller disse serverene instanser.",
 190. "onboarding.page_one.full_handle": "Ditt fulle kallenavn",
 191. "onboarding.page_one.handle_hint": "Dette er hva du ber dine venner å søke etter.",
 192. "onboarding.page_one.welcome": "Velkommen til Mastodon!",
 193. "onboarding.page_six.admin": "Administratoren på din instans er {admin}.",
 194. "onboarding.page_six.almost_done": "Snart ferdig...",
 195. "onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetut!",
 196. "onboarding.page_six.apps_available": "Det er {apps} tilgjengelig for iOS, Android og andre plattformer.",
 197. "onboarding.page_six.github": "Mastodon er programvare med fri og åpen kildekode. Du kan rapportere feil, be om hjelp eller foreslå endringer på {github}.",
 198. "onboarding.page_six.guidelines": "samfunnets retningslinjer",
 199. "onboarding.page_six.read_guidelines": "Vennligst les {guidelines} for {domain}!",
 200. "onboarding.page_six.various_app": "mobilapper",
 201. "onboarding.page_three.profile": "Rediger profilen din for å endre din avatar, biografi, og visningsnavn. Der finner du også andre innstillinger.",
 202. "onboarding.page_three.search": "Bruk søkemenyen for å søke etter emneknagger eller brukere, slik som {illustration} og {introductions}. For å søke på en bruker som ikke er på samme instans som deg bruk hele brukernavnet..",
 203. "onboarding.page_two.compose": "Skriv innlegg fra forfatt-kolonnen. Du kan laste opp bilder, justere synlighet, og legge til innholdsvarsler med knappene under.",
 204. "onboarding.skip": "Hopp over",
 205. "privacy.change": "Justér synlighet",
 206. "privacy.direct.long": "Post kun til nevnte brukere",
 207. "privacy.direct.short": "Direkte",
 208. "privacy.private.long": "Post kun til følgere",
 209. "privacy.private.short": "Privat",
 210. "privacy.public.long": "Post kun til offentlige tidslinjer",
 211. "privacy.public.short": "Offentlig",
 212. "privacy.unlisted.long": "Ikke vis i offentlige tidslinjer",
 213. "privacy.unlisted.short": "Uoppført",
 214. "regeneration_indicator.label": "Laster…",
 215. "regeneration_indicator.sublabel": "Dine startside forberedes!",
 216. "relative_time.days": "{number}d",
 217. "relative_time.hours": "{number}h",
 218. "relative_time.just_now": "nå",
 219. "relative_time.minutes": "{number}m",
 220. "relative_time.seconds": "{number}s",
 221. "reply_indicator.cancel": "Avbryt",
 222. "report.forward": "Forward to {target}",
 223. "report.forward_hint": "The account is from another server. Send an anonymized copy of the report there as well?",
 224. "report.hint": "The report will be sent to your instance moderators. You can provide an explanation of why you are reporting this account below:",
 225. "report.placeholder": "Tilleggskommentarer",
 226. "report.submit": "Send inn",
 227. "report.target": "Rapporterer",
 228. "search.placeholder": "Søk",
 229. "search_popout.search_format": "Avansert søkeformat",
 230. "search_popout.tips.full_text": "Simple text returns statuses you have written, favourited, boosted, or have been mentioned in, as well as matching usernames, display names, and hashtags.",
 231. "search_popout.tips.hashtag": "emneknagg",
 232. "search_popout.tips.status": "status",
 233. "search_popout.tips.text": "Enkel tekst returnerer matchende visningsnavn, brukernavn og emneknagger",
 234. "search_popout.tips.user": "bruker",
 235. "search_results.accounts": "People",
 236. "search_results.hashtags": "Hashtags",
 237. "search_results.statuses": "Posts",
 238. "search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultat} other {resultater}}",
 239. "standalone.public_title": "En titt inni...",
 240. "status.block": "Block @{name}",
 241. "status.cannot_reblog": "Denne posten kan ikke fremheves",
 242. "status.delete": "Slett",
 243. "status.direct": "Direct message @{name}",
 244. "status.embed": "Bygge inn",
 245. "status.favourite": "Lik",
 246. "status.load_more": "Last mer",
 247. "status.media_hidden": "Media skjult",
 248. "status.mention": "Nevn @{name}",
 249. "status.more": "Mer",
 250. "status.mute": "Demp @{name}",
 251. "status.mute_conversation": "Demp samtale",
 252. "status.open": "Utvid denne statusen",
 253. "status.pin": "Fest på profilen",
 254. "status.pinned": "Pinned post",
 255. "status.reblog": "Fremhev",
 256. "status.reblogged_by": "Fremhevd av {name}",
 257. "status.reply": "Svar",
 258. "status.replyAll": "Svar til samtale",
 259. "status.report": "Rapporter @{name}",
 260. "status.sensitive_toggle": "Klikk for å vise",
 261. "status.sensitive_warning": "Følsomt innhold",
 262. "status.share": "Del",
 263. "status.show_less": "Vis mindre",
 264. "status.show_less_all": "Show less for all",
 265. "status.show_more": "Vis mer",
 266. "status.show_more_all": "Show more for all",
 267. "status.unmute_conversation": "Ikke demp samtale",
 268. "status.unpin": "Angre festing på profilen",
 269. "tabs_bar.federated_timeline": "Felles",
 270. "tabs_bar.home": "Hjem",
 271. "tabs_bar.local_timeline": "Lokal",
 272. "tabs_bar.notifications": "Varslinger",
 273. "tabs_bar.search": "Search",
 274. "ui.beforeunload": "Din kladd vil bli forkastet om du forlater Mastodon.",
 275. "upload_area.title": "Dra og slipp for å laste opp",
 276. "upload_button.label": "Legg til media",
 277. "upload_form.description": "Beskriv for synshemmede",
 278. "upload_form.focus": "Crop",
 279. "upload_form.undo": "Angre",
 280. "upload_progress.label": "Laster opp...",
 281. "video.close": "Lukk video",
 282. "video.exit_fullscreen": "Lukk fullskjerm",
 283. "video.expand": "Utvid video",
 284. "video.fullscreen": "Full screen",
 285. "video.hide": "Skjul video",
 286. "video.mute": "Skru av lyd",
 287. "video.pause": "Pause",
 288. "video.play": "Spill av",
 289. "video.unmute": "Skru på lyd"
 290. }