logo

mastofe

My custom branche(s) on git.pleroma.social/pleroma/mastofe git clone https://hacktivis.me/git/mastofe.git

ca.json (16936B)


 1. {
 2. "account.block": "Bloca @{name}",
 3. "account.block_domain": "Amaga-ho tot de {domain}",
 4. "account.blocked": "Bloquejat",
 5. "account.direct": "Direct message @{name}",
 6. "account.disclaimer_full": "La informació següent pot reflectir incompleta el perfil de l'usuari.",
 7. "account.domain_blocked": "Domini ocult",
 8. "account.edit_profile": "Edita el perfil",
 9. "account.follow": "Segueix",
 10. "account.followers": "Seguidors",
 11. "account.follows": "Seguint",
 12. "account.follows_you": "Et segueix",
 13. "account.hide_reblogs": "Amaga els impulsos de @{name}",
 14. "account.media": "Media",
 15. "account.mention": "Esmentar @{name}",
 16. "account.moved_to": "{name} s'ha mogut a:",
 17. "account.mute": "Silencia @{name}",
 18. "account.mute_notifications": "Notificacions desactivades de @{name}",
 19. "account.muted": "Silenciat",
 20. "account.posts": "Posts",
 21. "account.posts_with_replies": "Posts amb respostes",
 22. "account.report": "Informe @{name}",
 23. "account.requested": "Esperant aprovació. Clic per a cancel·lar la petició de seguiment",
 24. "account.share": "Comparteix el perfil de @{name}",
 25. "account.show_reblogs": "Mostra els impulsos de @{name}",
 26. "account.unblock": "Desbloca @{name}",
 27. "account.unblock_domain": "Mostra {domain}",
 28. "account.unfollow": "Deixa de seguir",
 29. "account.unmute": "Treure silenci de @{name}",
 30. "account.unmute_notifications": "Activar notificacions de @{name}",
 31. "account.view_full_profile": "Mostra el perfil complet",
 32. "alert.unexpected.message": "An unexpected error occurred.",
 33. "alert.unexpected.title": "Oops!",
 34. "boost_modal.combo": "Pots premer {combo} per saltar-te això el proper cop",
 35. "bundle_column_error.body": "S'ha produït un error en carregar aquest component.",
 36. "bundle_column_error.retry": "Torna-ho a provar",
 37. "bundle_column_error.title": "Error de connexió",
 38. "bundle_modal_error.close": "Tanca",
 39. "bundle_modal_error.message": "S'ha produït un error en carregar aquest component.",
 40. "bundle_modal_error.retry": "Torna-ho a provar",
 41. "column.blocks": "Usuaris blocats",
 42. "column.community": "Línia de temps local",
 43. "column.domain_blocks": "Hidden domains",
 44. "column.favourites": "Favorits",
 45. "column.follow_requests": "Peticions per seguir-te",
 46. "column.home": "Inici",
 47. "column.lists": "Llistes",
 48. "column.mutes": "Usuaris silenciats",
 49. "column.notifications": "Notificacions",
 50. "column.pins": "Post fixat",
 51. "column.public": "Línia de temps federada",
 52. "column_back_button.label": "Enrere",
 53. "column_header.hide_settings": "Amaga la configuració",
 54. "column_header.moveLeft_settings": "Mou la columna cap a l'esquerra",
 55. "column_header.moveRight_settings": "Mou la columna cap a la dreta",
 56. "column_header.pin": "Fixa",
 57. "column_header.show_settings": "Mostra la configuració",
 58. "column_header.unpin": "No fixis",
 59. "column_subheading.navigation": "Navegació",
 60. "column_subheading.settings": "Configuració",
 61. "compose_form.direct_message_warning": "This post will only be visible to all the mentioned users.",
 62. "compose_form.hashtag_warning": "Aquest post no es mostrarà en cap etiqueta ja que no està llistat. Només els posts públics poden ser cercats per etiqueta.",
 63. "compose_form.lock_disclaimer": "El teu compte no està bloquejat {locked}. Tothom pot seguir-te i veure els teus missatges a seguidors.",
 64. "compose_form.lock_disclaimer.lock": "blocat",
 65. "compose_form.placeholder": "En què estàs pensant?",
 66. "compose_form.publish": "Post",
 67. "compose_form.publish_loud": "{publish}!",
 68. "compose_form.sensitive.marked": "Mèdia marcat com a sensible",
 69. "compose_form.sensitive.unmarked": "Mèdia no està marcat com a sensible",
 70. "compose_form.spoiler.marked": "Text ocult sota l'avís",
 71. "compose_form.spoiler.unmarked": "Text no ocult",
 72. "compose_form.spoiler_placeholder": "Escriu l'avís aquí",
 73. "confirmation_modal.cancel": "Cancel·la",
 74. "confirmations.block.confirm": "Bloca",
 75. "confirmations.block.message": "Estàs segur que vols blocar {name}?",
 76. "confirmations.delete.confirm": "Suprimeix",
 77. "confirmations.delete.message": "Estàs segur que vols suprimir aquest estat?",
 78. "confirmations.delete_list.confirm": "Suprimeix",
 79. "confirmations.delete_list.message": "Estàs segur que vols suprimir permanentment aquesta llista?",
 80. "confirmations.domain_block.confirm": "Amaga tot el domini",
 81. "confirmations.domain_block.message": "Estàs realment, realment segur que vols blocar totalment {domain}? En la majoria dels casos blocar o silenciar uns pocs objectius és suficient i preferible.",
 82. "confirmations.mute.confirm": "Silencia",
 83. "confirmations.mute.message": "Estàs segur que vols silenciar {name}?",
 84. "confirmations.unfollow.confirm": "Deixa de seguir",
 85. "confirmations.unfollow.message": "Estàs segur que vols deixar de seguir {name}?",
 86. "embed.instructions": "Incrusta aquest estat al lloc web copiant el codi a continuació.",
 87. "embed.preview": "Aquí tenim quin aspecte tindrá:",
 88. "emoji_button.activity": "Activitat",
 89. "emoji_button.custom": "Personalitzat",
 90. "emoji_button.flags": "Banderes",
 91. "emoji_button.food": "Menjar i beure",
 92. "emoji_button.label": "Insereix un emoji",
 93. "emoji_button.nature": "Natura",
 94. "emoji_button.not_found": "Emojos no!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
 95. "emoji_button.objects": "Objectes",
 96. "emoji_button.people": "Gent",
 97. "emoji_button.recent": "Usats freqüentment",
 98. "emoji_button.search": "Cerca...",
 99. "emoji_button.search_results": "Resultats de la cerca",
 100. "emoji_button.symbols": "Símbols",
 101. "emoji_button.travel": "Viatges i Llocs",
 102. "empty_column.community": "La línia de temps local és buida. Escriu alguna cosa públicament per fer rodar la pilota!",
 103. "empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res amb aquesta etiqueta.",
 104. "empty_column.home": "Encara no segueixes ningú. Visita {public} o fes cerca per començar i conèixer altres usuaris.",
 105. "empty_column.home.public_timeline": "la línia de temps pública",
 106. "empty_column.list": "Encara no hi ha res en aquesta llista. Quan els membres d'aquesta llista publiquin nous estats, apareixeran aquí.",
 107. "empty_column.notifications": "Encara no tens notificacions. Interactua amb altres per iniciar la conversa.",
 108. "empty_column.public": "No hi ha res aquí! Escriu alguna cosa públicament o segueix manualment usuaris d'altres instàncies per omplir-ho",
 109. "follow_request.authorize": "Autoritzar",
 110. "follow_request.reject": "Rebutjar",
 111. "getting_started.appsshort": "Aplicacions",
 112. "getting_started.faq": "PMF",
 113. "getting_started.heading": "Començant",
 114. "getting_started.open_source_notice": "Mastodon és un programari de codi obert. Pots contribuir o informar de problemes a GitHub a {github}.",
 115. "getting_started.userguide": "Guia de l'usuari",
 116. "home.column_settings.advanced": "Avançat",
 117. "home.column_settings.basic": "Bàsic",
 118. "home.column_settings.filter_regex": "Filtrar per expressió regular",
 119. "home.column_settings.show_reblogs": "Mostrar impulsos",
 120. "home.column_settings.show_replies": "Mostrar respostes",
 121. "home.settings": "Ajustos de columna",
 122. "keyboard_shortcuts.back": "navegar enrera",
 123. "keyboard_shortcuts.boost": "impulsar",
 124. "keyboard_shortcuts.column": "per centrar un estat en una de les columnes",
 125. "keyboard_shortcuts.compose": "per centrar l'area de composició de text",
 126. "keyboard_shortcuts.description": "Description",
 127. "keyboard_shortcuts.down": "per baixar en la llista",
 128. "keyboard_shortcuts.enter": "ampliar estat",
 129. "keyboard_shortcuts.favourite": "afavorir",
 130. "keyboard_shortcuts.heading": "Keyboard Shortcuts",
 131. "keyboard_shortcuts.hotkey": "Tecla d'accés directe",
 132. "keyboard_shortcuts.legend": "per a mostrar aquesta llegenda",
 133. "keyboard_shortcuts.mention": "per esmentar l'autor",
 134. "keyboard_shortcuts.reply": "respondre",
 135. "keyboard_shortcuts.search": "per centrar la cerca",
 136. "keyboard_shortcuts.toot": "per a començar un post nou de trinca",
 137. "keyboard_shortcuts.unfocus": "descentrar l'area de composició de text/cerca",
 138. "keyboard_shortcuts.up": "moure amunt en la llista",
 139. "lightbox.close": "Tancar",
 140. "lightbox.next": "Següent",
 141. "lightbox.previous": "Anterior",
 142. "lists.account.add": "Afegir a la llista",
 143. "lists.account.remove": "Treure de la llista",
 144. "lists.delete": "Delete list",
 145. "lists.edit": "Editar llista",
 146. "lists.new.create": "Afegir llista",
 147. "lists.new.title_placeholder": "Nova llista",
 148. "lists.search": "Cercar entre les persones que segueixes",
 149. "lists.subheading": "Les teves llistes",
 150. "loading_indicator.label": "Carregant...",
 151. "media_gallery.toggle_visible": "Alternar visibilitat",
 152. "missing_indicator.label": "No trobat",
 153. "missing_indicator.sublabel": "Aquest recurs no pot ser trobat",
 154. "mute_modal.hide_notifications": "Amagar notificacions d'aquest usuari?",
 155. "navigation_bar.blocks": "Usuaris bloquejats",
 156. "navigation_bar.community_timeline": "Línia de temps Local",
 157. "navigation_bar.domain_blocks": "Hidden domains",
 158. "navigation_bar.edit_profile": "Editar perfil",
 159. "navigation_bar.favourites": "Favorits",
 160. "navigation_bar.follow_requests": "Sol·licituds de seguiment",
 161. "navigation_bar.info": "Informació addicional",
 162. "navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Dreceres de teclat",
 163. "navigation_bar.lists": "Llistes",
 164. "navigation_bar.logout": "Tancar sessió",
 165. "navigation_bar.mutes": "Usuaris silenciats",
 166. "navigation_bar.pins": "Posts fixats",
 167. "navigation_bar.preferences": "Preferències",
 168. "navigation_bar.public_timeline": "Línia de temps federada",
 169. "notification.favourite": "{name} ha afavorit el teu estat",
 170. "notification.follow": "{name} et segueix",
 171. "notification.mention": "{name} t'ha esmentat",
 172. "notification.reblog": "{name} ha repostejat el teu estat",
 173. "notifications.clear": "Netejar notificacions",
 174. "notifications.clear_confirmation": "Estàs segur que vols esborrar permanenment totes les teves notificacions?",
 175. "notifications.column_settings.alert": "Notificacions d'escriptori",
 176. "notifications.column_settings.favourite": "Favorits:",
 177. "notifications.column_settings.follow": "Nous seguidors:",
 178. "notifications.column_settings.mention": "Mencions:",
 179. "notifications.column_settings.push": "Push notificacions",
 180. "notifications.column_settings.push_meta": "Aquest dispositiu",
 181. "notifications.column_settings.reblog": "Impulsos:",
 182. "notifications.column_settings.show": "Mostrar en la columna",
 183. "notifications.column_settings.sound": "Reproduïr so",
 184. "onboarding.done": "Fet",
 185. "onboarding.next": "Següent",
 186. "onboarding.page_five.public_timelines": "La línia de temps local mostra missatges públics de tothom de {domain}. La línia de temps federada mostra els missatges públics de tothom que la gent de {domain} segueix. Aquests són les línies de temps Públiques, una bona manera de descobrir noves persones.",
 187. "onboarding.page_four.home": "La línia de temps d'Inici mostra missatges de les persones que segueixes.",
 188. "onboarding.page_four.notifications": "La columna Notificacions mostra quan algú interactua amb tu.",
 189. "onboarding.page_one.federation": "Mastodon és una xarxa de servidors independents que s'uneixen per fer una més gran xarxa social. A aquests servidors els hi diem instàncies.",
 190. "onboarding.page_one.full_handle": "El teu usuari complet",
 191. "onboarding.page_one.handle_hint": "Això és el que els hi diries als teus amics que cerquin.",
 192. "onboarding.page_one.welcome": "Benvingut a Mastodon!",
 193. "onboarding.page_six.admin": "L'administrador de la teva instància és {admin}.",
 194. "onboarding.page_six.almost_done": "Quasi fet...",
 195. "onboarding.page_six.appetoot": "Have fun!",
 196. "onboarding.page_six.apps_available": "Hi ha {apps} disponibles per iOS, Android i altres plataformes.",
 197. "onboarding.page_six.github": "Mastodon és un programari de codi obert. Pots informar d'errors, sol·licitar característiques o contribuir en el codi a {github}.",
 198. "onboarding.page_six.guidelines": "Normes de la comunitat",
 199. "onboarding.page_six.read_guidelines": "Si us plau llegeix les {guidelines} de {domain}!",
 200. "onboarding.page_six.various_app": "aplicacions per mòbils",
 201. "onboarding.page_three.profile": "Edita el teu perfil per canviar el teu avatar, bio o el nom de visualització. També hi trobaràs altres preferències.",
 202. "onboarding.page_three.search": "Utilitza la barra de cerca per trobar gent i mirar etiquetes, com a {illustration} i {introductions}. Per buscar una persona que no està en aquesta instància, utilitza tot el seu nom d'usuari complert.",
 203. "onboarding.page_two.compose": "Escriu missatges en la columna de redacció. Pots pujar imatges, canviar la configuració de privacitat i afegir les advertències de contingut amb les icones de sota.",
 204. "onboarding.skip": "Omet",
 205. "privacy.change": "Ajusta l'estat de privacitat",
 206. "privacy.direct.long": "Publicar només per als usuaris esmentats",
 207. "privacy.direct.short": "Directe",
 208. "privacy.private.long": "Publicar només a seguidors",
 209. "privacy.private.short": "Només seguidors",
 210. "privacy.public.long": "Publicar en línies de temps públiques",
 211. "privacy.public.short": "Públic",
 212. "privacy.unlisted.long": "No publicar en línies de temps públiques",
 213. "privacy.unlisted.short": "No llistat",
 214. "regeneration_indicator.label": "Carregant…",
 215. "regeneration_indicator.sublabel": "S'està preparant la línia de temps Inici!",
 216. "relative_time.days": "fa {number} dies",
 217. "relative_time.hours": "fa {number} hores",
 218. "relative_time.just_now": "ara",
 219. "relative_time.minutes": "fa {number} minuts",
 220. "relative_time.seconds": "fa {number} segons",
 221. "reply_indicator.cancel": "Cancel·lar",
 222. "report.forward": "Reenvia a {target}",
 223. "report.forward_hint": "Aquest compte és d'un altre servidor. Enviar-hi també una copia anònima del informe?",
 224. "report.hint": "El informe s'enviarà als moderadors de la teva instància. Pots explicar perquè vols informar d'aquest compte aquí:",
 225. "report.placeholder": "Comentaris addicionals",
 226. "report.submit": "Enviar",
 227. "report.target": "Informes",
 228. "search.placeholder": "Cercar",
 229. "search_popout.search_format": "Format de cerca avançada",
 230. "search_popout.tips.full_text": "Text simple recupera publicacions que has escrit, les marcades com a favorites, les impulsades o en les que has estat esmentat, així com usuaris, noms d'usuari i etiquetes.",
 231. "search_popout.tips.hashtag": "etiqueta",
 232. "search_popout.tips.status": "status",
 233. "search_popout.tips.text": "El text simple retorna coincidències amb els noms de visualització, els noms d'usuari i els hashtags",
 234. "search_popout.tips.user": "usuari",
 235. "search_results.accounts": "Gent",
 236. "search_results.hashtags": "Etiquetes",
 237. "search_results.statuses": "Posts",
 238. "search_results.total": "{count, number} {count, plural, un {result} altres {results}}",
 239. "standalone.public_title": "Una mirada a l'interior ...",
 240. "status.block": "Block @{name}",
 241. "status.cannot_reblog": "Aquesta publicació no pot ser repostejada",
 242. "status.delete": "Esborrar",
 243. "status.direct": "Direct message @{name}",
 244. "status.embed": "Incrustar",
 245. "status.favourite": "Favorit",
 246. "status.load_more": "Carrega més",
 247. "status.media_hidden": "Multimèdia amagat",
 248. "status.mention": "Esmentar @{name}",
 249. "status.more": "Més",
 250. "status.mute": "Silenciar @{name}",
 251. "status.mute_conversation": "Silenciar conversació",
 252. "status.open": "Ampliar aquest estat",
 253. "status.pin": "Fixat en el perfil",
 254. "status.pinned": "Post fixat",
 255. "status.reblog": "Impuls",
 256. "status.reblogged_by": "{name} ha repostejat",
 257. "status.reply": "Respondre",
 258. "status.replyAll": "Respondre al tema",
 259. "status.report": "Informar sobre @{name}",
 260. "status.sensitive_toggle": "Clic per veure",
 261. "status.sensitive_warning": "Contingut sensible",
 262. "status.share": "Compartir",
 263. "status.show_less": "Mostra menys",
 264. "status.show_less_all": "Mostra menys per a tot",
 265. "status.show_more": "Mostra més",
 266. "status.show_more_all": "Mostra més per a tot",
 267. "status.unmute_conversation": "Activar conversació",
 268. "status.unpin": "Deslliga del perfil",
 269. "tabs_bar.federated_timeline": "Federada",
 270. "tabs_bar.home": "Inici",
 271. "tabs_bar.local_timeline": "Local",
 272. "tabs_bar.notifications": "Notificacions",
 273. "tabs_bar.search": "Search",
 274. "ui.beforeunload": "El vostre esborrany es perdrà si sortiu de Mastodon.",
 275. "upload_area.title": "Arrossega i deixa anar per carregar",
 276. "upload_button.label": "Afegir multimèdia",
 277. "upload_form.description": "Descriure els problemes visuals",
 278. "upload_form.focus": "Retallar",
 279. "upload_form.undo": "Desfer",
 280. "upload_progress.label": "Pujant...",
 281. "video.close": "Tancar el vídeo",
 282. "video.exit_fullscreen": "Surt de pantalla completa",
 283. "video.expand": "Ampliar el vídeo",
 284. "video.fullscreen": "Pantalla completa",
 285. "video.hide": "Amaga vídeo",
 286. "video.mute": "Silenciar el so",
 287. "video.pause": "Pausa",
 288. "video.play": "Reproduir",
 289. "video.unmute": "Activar so"
 290. }